O nás


Hitorie 30 let společnosti Nerrox, s.r.o.

1992

Založení firmy Nerrox

Založení firmy Nerrox

Firmu na zámečnickou výrobu v pronajatých prostorách (2x100m2) zakládají 3 společníci.

V tomto roce fi. nevlastnila žádné strojové vybavení. K výrobě se používaly pouze ruční nástroje a díly se dle potřeby zadávaly do kooperace.

1997

První strojní vybavení / první gastro zakázky

První strojní vybavení / první gastro zakázky

Hlavní výrobní činností zůstávají zámečnické práce, ale postupně k nim přibývají zakázky z oboru gastronomie (vybavení gastro provozů jako jsou hotely, jídelny a jiné) hlavně pro český trh.

Se zvyšujícími se nároky na výrobky, dochází k rozhodnutí nakoupit první vlastní strojní vybavení, a to 2m ohraňovací lis a padací nůžky.

1999

Vznik Nerrox s.r.o.

Vznik Nerrox s.r.o.

2 majitelé (až do teď), 6 zaměstnanců (někteří až do teď). Výroba je stále v pronájmu, ale z důvodu vzrůstajícího počtu zakázek se prostory zvětšily na cca 600 m².

2003

Gastro výroba, ohraňovací lis

Gastro výroba, ohraňovací lis

Zaměstnanecká základna se postupně rozrůstá a čítá 18 zaměstnanců. Zámečnická výroba ustupuje do pozadí a stěžejním výrobním produktem se stávají nerezové výrobky do gastronomie.

Je zakoupen další ohraňovací lis fi. Darley a děrovací centrum Euromac. Výroba je zatím stále v pronajatých prostorech.

2005

První vlastní výrobní prostory

První vlastní výrobní prostory

Díky neustále se navyšujícímu objemu výroby dochází opět ke zvětšení pronajatých prostor na 1000m2 a majitelé kupují i vlastní výrobní halu o velikosti 2000 m².

2006

První zahraniční gastro zakázky

První zahraniční gastro zakázky

Počet zaměstnanců se rozrostl na 75 . Celkové výrobní prostory již tvoří více než 4000 m².

Hlavním výrobním produktem jsou nerezové výrobky do gastronomie a začíná o ně vzrůstat zájem i v zahraničí. Podíl exportu k importu tvoří 40% ku 60%.

2007

Vlastní výrobní budova a strojní vybavení

Vlastní výrobní budova a strojní vybavení

Počet zaměstnanců 80.

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu zakázek a s tím i nárokům na výrobu byla zakoupena vlastní budova o rozloze cca 10.000 m², ve které je Nerrox doposud. Po předchozích majitelích bylo nutné provést celkovou rekonstrukci. Do nově zbudovaných prostor bylo zakoupeno i nové strojní zařízení (laser - Trumph, svařovací automat, atd.) Mění se podíl odbytu zakázek, Nerrox dodává většinu výrobků do zahraničí (cca 70%).

2013

Už nás je 100

Už nás je 100

Počet zaměstnanců překročil hranici 100.

Vysoké požadavky zahraničních zákazníků na kvalitu výrobků, termíny dodání a nároky na projekční zpracování zakázek, firmu nutí k postupné vnitřní reorganizaci (oddělení zahraničního obchodu, oddělení zpracování výkresové dokumentace, oddělení technologie atd.).

Byl nakoupen, v pořadí již třetí, ohraňovací lis Trumph 3m.

2016

Odgrotovací stroj

Odgrotovací stroj

Další krok k vyšší kvalitě výrobků byl nákup nového odgrotovacího stroje Fladder 200 Gyro.

2018

Modernizace ohraňovacího centra

Modernizace ohraňovacího centra

Dochází k první modernizaci stojů a starý ohraňovací lis je nahrazen novým, opět od firmy Trumph.

2021

Nový Laser Trumph

Nový Laser Trumph

Počet zaměstnanců vzrostl na téměř 120. Export gastro výrobků je hlavním výrobním programem 70%, zbytek výroby stále tvoří kooperace a výrobky do průmyslu.

Po více než 14 letech byl nahrazen původní, nyní již zastaralý Laser, za modernější a výkonnější fiberový Laser -Trumph včetně zakládacího centra plechů. Výroba se nejen nákupem tohoto stroje stále zrychluje a zefektivňuje.


Dotace EU a certifikáty kvality

Certifikát o realizaci úspor Certifikát o registrování ochranné značky Certifikát o kvalitě ISO